ა(ა)იპ კოლეჯი „პრესტიჟი“
 
 
 
მიგრაცია
 

ა(ა)იპ პროფესიულ კოლეჯში ,,პრესტიჟი’’ მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის კოორდინატორის მაკა ლეონოვის ინიციატივით ჩატარადა ლექცია თემაზე,,უკანონო მიგრაციის პრევენციის კამპანია’’ რამაც მოსწავლეთა დიდი ინტერესი გამოიწვია.

 
მნახველთა რაოდენობა: 4721